فروش مانومترهاي خشک عمودي و فشارسنج تابلويي خشک قاب مشکي

فروش مانومترهاي خشک عمودي و فشارسنج تابلويي خشک قاب مشکي

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

فروش مانومترهاي خشک عمودي و فشارسنج تابلويي خشک قاب مشکي

فروش مانومترهاي خشک عمودي و فشارسنج تابلويي خشک قاب مشکي

انواع مانومتر و ترمومترهاي قابل ارائه عبارتند از :

مانومترهاي خشک عمودي و تابلويي خشک قاب مشکي با صفحه 6 و 10 سانت از 1 بار تا 100 بار و خلاء .
مانومترهاي عمودي و تابلويي روغني قاب استيل با صفحه 6 و 10 سانت از 6 بار تا 100 بار .
ترمومتر هاي عمودي تمام استيل صفحه 10 سانت با رنج هاي مختلف مثل 30- 60+ ، 0 - 120 و ... .

رفيق ابزار - رفيق يک عمر تو
021-77612462
021-77612516
09352332198
مشاور و پاسخگويي 24 ساعته